با ما برای ابر آماده شوید

مشاوره و مهاجرت سرویس شما به زیرساخت ابری

مهاجرت به زیرساخت ابری

ما کمک میکنیم به زیرساخت ابری مهاجرت کنید

بهینه سازی سرعت سیستم

ما کمک میکنیم که اپلیکیشن شما بهینه تر بشه

ci/cd پیاده سازی

ما کاری میکنیم که بدون دردسر تغییرات کد شما روی سرور اعمال بشه

sebghat

پیاده سازی زیرساخت

اپلیکیشن سبقت مربوط به شبکه ۱ صد و سیمای جهموری اسلامی

eseminar

مهاجرت به زیرساخت ابری

وب سایت ایسمینار

بهینه سازی زیرساخت

اپلیکیشن های مسابقات آنلاین صدا و سیمای جمهوری اسلامی

پیاده سازی زیرساخت

اپلیکیشن دکتر جواب

رادیو

پیاده سازی زیرساخت

اپلیکیشن مسابقه آنلاین رادیو

دفاتر پیش خوان دولت

پیاده سازی زیرساخت

دفاتر پیش خوان دولت

با هم دیگه میتونیم سرویس شما رو بهتر کنیم

با ما صحبت کنید تا بتونیم کمکتون کنیم